DIM Group

Điều 1: Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. DIM cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho khách hàng trong phạm vi tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, được sự chấp thuận cấp phép sử dụng của cơ quan quản lý tên miền.

Điều 2: Trường hợp tên miền không đăng ký được do thuộc sở hữu của cá nhân, đơn vị khác, DIM sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho bạn.

Điều 3: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã thực hiện việc đăng ký, đã gia hạn hoặc bạn đơn phương chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

Điều 4: Khi đã hoàn tất đăng ký, bạn không thể chỉnh sửa: (a) tên của tên miền, (b) tên của chủ thể đối với tên miền Việt Nam trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định.

Điều 5: Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ được cấp phát cho người đăng kí. DIM không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn sử dụng.

Điều 6: Việc gia hạn tên miền được thực hiện theo quy định tại Điều 6 của TTSD. DIM không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không thanh toán phí gia hạn hoặc thanh toán phí chậm trễ.

Điều 7: Khách hàng là chủ thể sở hữu tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. Mọi tên miền hết hạn không còn thuộc sở hữu của chủ thể tên miền cũ.

Điều 8: Bạn có trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia.VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông - Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin hiện hành hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý theo từng thời điểm.

Điều 9: Khi tiến hành đăng ký sử dụng tên miền quốc tế, theo quy định của tổ chức Tên Miền quốc tế cấp cao (ICANN), bạn có trách nhiệm xác thực thông tin đã khai báo với Nhà đăng ký bằng chính tài khoản email admin quản lý tên miền, trong thời hạn15 ngày kể từ ngày đăng ký thành công tên miền quốc tế. Ngôn ngữ sử dụng trong email xác nhận là Tiếng Anh. Bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn Tại Đây. Vui lòng nhấp vào đường dẫn dưới đây để tham khảo hướng dẫn thông tin cho chủ thể đăng ký tại ICANN: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

Bất kỳ chủ thể nào có ý định cấp quyền sử dụng hoặc cấp phép sử dụng cho một bên thứ 3 thì sẽ vẫn là chủ thể của tên miền và phải chịu trách nhiệm cung cấp và cập nhật toàn bộ thông tin liên hệ của mình, của người quản lý tên miền và người quản lý kỹ thuật tên miền đầy đủ nhằm giải quyết bất kỳ vấn đề phát sinh liên quan đến tên miền. Một chủ thể cấp phép sử dụng tên miền của mình phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng tên miền sai trái, trừ khi có thể cung cấp thông tin liên lạc của bên được cấp phép hoặc danh tính của bên được cấp phép trong vòng 7 ngày cho bên cung cấp bằng chứng cụ thể về hành vi sai trái liên quan đến tên miền.

Nhà đăng ký sẽ gửi thông báo đến từng chủ thể mới hoặc chủ thể hiện tại của tên miền với nội dung như sau:

 

Điều 10: Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng tên miền sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam Bạn có trách nhiệm bồi thường và đảm bảo cho các bên liên quan của DIM khỏi bất kỳ các khiếu nại, trách nhiệm , chi phí và hao tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tên miền của bạn Bạn có trách nhiệm trong việc duy trì (1) tính bảo mật về mật khẩu tài khoản của bạn; và (2) tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và thay đổi mật khẩu kịp thời để bảo mật thông tin. DIM sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. DIM không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

Điều 11: Quy định về tên miền .bank và .insurance. Khách hàng đăng ký tên miền .BANK và/hoặc .INSURANCE tại DIM cam kết hiểu và tuân theo Điều 3 của Thỏa thuận sử dụng (TTSD) và chính sách tên miền tại đây. Bạn hiểu và đồng ý với tất cả yêu cầu và chính sách của Cơ quan quản lý tên miền cấp cao (fTLD) tại https://www.ftld.com/policies, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản sau đây.

 

Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền

Những tranh chấp liên quan đến tên miền được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và qui định của ICANN. Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình, khách hàng cần biết và thực hiện theo các quy định sau đây:

Điều 1: Đối với tên miền quốc tế: Bạn cam kết tìm hiểu và tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của ICANN, bao gồm Chính sách Giải quyết Tranh chấp tên miền của ICANN (UDRP) khi bạn đăng ký tên miền quốc tế (tham khảo http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm). Khách hàng cần bảo đảm luôn gửi và duy trì thông tin đăng ký của mình, kể cả thông tin liên hệ (email, điện thoại) luôn được hoàn chỉnh và chính xác để thuận tiện cho việc đăng ký và liên hệ, thông báo khi phát sinh tranh chấp với bên thứ ba.

Điều 2: Đối với tên miền Việt Nam: Bạn cam kết tìm hiểu và tuân thủ các chính sách có liên quan của VNNIC, bao gồm quy định về việc giải quyết tranh chấp tên miền theo điều 16 Nghị định 72/2013/ND-CP và Thông tư 24/2015 BTTTT. Bạn cần đảm bảo thông tin đăng ký kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý theo từng thời điểm.